วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการถึง 18.00 น. วันเสาร์ เปิดบริการถึง 14.00 น
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต / Credit card is not accepted
 
Tel : 02 746 8714
Mobile : 080 991 2429
Fax : 02 038 6216
 
รับจองที่นั่งสายการบิน
CHECK BOOKING ONLINE
Promotion update
สำรองที่นั่งด้วยระบบ aMaDEus สามารถยืนยันที่นั่งได้ทันที
 
 
Airline
Travel
From
Destination
Start from
Tax - Insurance
Sales until
Travel until
Last Departure date
(THB)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม // บางสายการบินอาจมีราคาโปรโมชั่นแต่ยังไม่ได้อัพเดท
Return
Bangkok
Los Angeles - Fixed Flight - Adv 45 D
16,000
not included
until 31 Dec 19
from 28Oct19 - 20Mar20
Return
Bangkok
Athens
10,890
not included
until 30 Jun 19
until 31 Dec 19
Paris
6,665
Moscow
4,600
Frankfurt
4,700
Istanbul
8,530
London
4,825
Manchester
7,280
Munich
6,850
Milan
7,035
Zurich
6,720
Bahrain
6,895
Dubai
7,295
Abu Dhabi
7,860
Doha
8,305
Amman
9,060
Return
Bangkok
Gaya
12,635
not included
until 31 Mar 20
01 Oct 19 - 31 Mar 20
Varanasi
13,200
Return
Hat Yai
Beijing - GV2
10,050
not included
until 15 Jul 19
until 15 Jul 19
Shanghai - GV2
10,140
Chengdu - GV2
7,220
Guangzhou - GV2
6,400
Xiamen - GV2
6,980
Kunming - GV2
5,570
Zhengzhou - GV2
9,380
Chongqing - GV2
Changsha - GV2
Return
Bangkok
Taipei (Low Season)
6,000
not included
until 30 Jun 19

from 01 - 24 Jun 19 //
06 Sep - 20 Dec 19

Taipei (High Season)
7,475
from 25 Jun - 05 Sep 19 //
21 Dec - 31 Dec 19
Return
Bangkok
Narita - GV4 - Fixed flight
9,000
not included
until 31 Jul 19
until 31 Jul 19
Osaka - GV4 - Fixed flight
9,000
Nagoya - GV4 - Fixed flight
9,000
Fukuoka - GV4 - Fixed flight
9,000
Narita - GV8 - Fixed flight
8,250
Osaka - GV8 - Fixed flight
8,250
Nagoya - GV8 - Fixed flight
8,250
Fukuoka - GV8 - Fixed flight
8,250
Return
Bangkok
Seoul
11,500
not included
until 31 Dec 19
until 31 Dec 19
Busan
Return
Bangkok
Taipei
8,500
not included
until 30 Jun 19
until 30 Nov 19
Return
Bangkok
Los Angeles
20,000
not included
until 30 Jun 19

09 May - 24 Jun 19
16 Sep - 15 Dec 19

Los Angeles (Ontario Airport)
San Francisco
Honolulu
19,000
New York (JFK)
23,000
Vancouver
23,000
Los Angeles
23,000
not included
until 30 Jun 19
25 Jun - 15 Sep 19
16 Dec 19- 10 Jan 20
Los Angeles (Ontario Airport)
San Francisco
Honolulu
22,000
New York (JFK)
26,000
Vancouver
26,000
Return
Bangkok
Vienna
13,950
not included
until 30 Jun 19
18 Apr - 24 Jun 19
06 Sep - 20 Dec 19
London
12,500
Amsterdam
14,425
Paris
11,500
Return
Bangkok
Brisbane - Min. 2 Pax
13,045
not included
until 30 Jun 19

until 30 Sep 19

Melbourne - Min. 2 Pax
Sydney - Min. 2 Pax
Perth - Min. 2 Pax
12,660
Auckland - Min. 2 Pax
19,300
One way
Phuket
Frankfurt
10,905
not included
until 30 Jun 19

until 31 Dec 19

Bangkok
London
11,855
Frankfurt
10,905
Zurich
Paris
Munich
Vienna
Milan
Rome
Brussels
Copenhagen
Stockholm
Oslo
Moscow
10,430
One way
Bangkok
Brisbane
10,550
not included
until 30 Jun 19
from 15 Apr - 30 Sep 19
Melbourne
Sydney
Perth
9,855
Auckland
13,165
Return
Bangkok
Tokyo
5,750
not included
   
Osaka
Nagoya
Fukuoka

 

 
ต้องการซื้อประกันออนไลน์คลิ๊กที่แบนเนอร์ได้เลย
ประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน
ระยะเวลาการเดินทาง
นับตั้งแต่วันเดินทางออก และ วันที่เดินทางถึงประเทศไทย
Oasis Visa
Oasis Visa Plus
Oasis Tripper
Oasis Leisure
Oasis Business
Oasis Traveller
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
รายบุคคล
1 - 4 วัน
290
295
300
600
815
1,630
915

เบี้ยประกันรายปี โดยมีระยะเวลาการเดินทาง ไม่เกิน 90 วันต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ปี

6,315 บาท

 

5 - 7 วัน
355
410
370
740
925
1,850
1,025
8 - 10 วัน
420
505
430
860
1,240
2,480
1,440
11 - 14 วัน
655
695
695
1,390
1,380
2,760
1,655
15 - 22 วัน
1,235
1,405
1,305
2,610
2,170
4,340
2,470
23 - 31 วัน
1,330
1,615
1,445
2,890
2,480
4,960
2,940
32 - 45 วัน
1,915
2,135
2,185
4,370
3,655
7,310
3,705
46 - 62 วัน
2,075
2,300
2,405
4,810
3,940
7,880
4,320
63 - 75 วัน
2,445
2,625
2,725
5,450
4,650
9,300
4,935
76 - 90 วัน
2,605
2,845
3,150
6,300
5,335
10,670
5,530
91 - 120 วัน
3,925
4,465
4,670
9,340
6,210
12,420
6,910
121 - 150 วัน
5,955
6,705
7,210
14,420
8,465
16,930
8,765
151 - 180 วัน
7,965
8,920
9,225
18,450
11,680
23,360
12,110
* แผนครอบครับคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ (เด็กอายุไม่เกิน 21 ปี)*
ผลประโยชน์
Oasis Visa
Oasis Visa Plus
Oasis Tripper
Oasis Leisure
Oasis Business
Oasis Traveller
ความคุ้มครอง
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
รายบุคคล
1. การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 6 เดือน - 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 
2 ล้าน
1 ล้าน
 
2 ล้าน
1 ล้าน
 
3 ล้าน
1.5 ล้าน
 
4 ล้าน
2 ล้าน
 
5 ล้าน
2.5 ล้าน
 
6 ล้าน
3 ล้าน
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
1.5 ล้าน
150,000
2 ล้าน
200,000
2 ล้าน
200,000
2.5 ล้าน
250,000
2.5 ล้าน
250,000
2.5 ล้าน
250,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล
1 ล้าน
1 ล้าน
-
2.5 ล้าน
3.5 ล้าน
3.5 ล้าน
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
สิ่งของมีค่า
ต่อ 1 ชิ้น ไม่เกิน
-
-
-
ไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 25,000 บาท
5,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวัน
-
-
-
ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. เงินพกติดตัวและเอกสารสูญหาย
-
-
-
5,000 บาท
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000 บาท
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
2 ล้าน
2 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน

2. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัย 1 ท่านหรือผู้ที่เดินทางมากับท่านกรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ

-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นประหยัด
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธิศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือ มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นประหยัด

4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่านเนื่องจากการส่งกลับประเทศของท่าน

-
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
-
-
-
20,000
30,000
6. เที่ยวบินล่าช้า
(สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง)
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000
50,000
50,000
8. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
-
-
-
-
-
-
การจำกัดอายุของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีอายุ 6 เดือน - 80 ปี เท่านั้น
ความเสียหายส่วนแรก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ประกันภัยสำหรับนักเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศ
 
 
ที่ตั้ง : 4/197 ซอย บางนา-ตราด 46 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Copyright ©2007  All rights reserved. www.mybestfly.net